Persuazija

Dva puta persuazije
Vrsta točke:

Online predavanje

Opis točke:

U interaktivnoj prezentaciji, bit će predstavljena dva puta persuazije (centralni i periferni) i dva filma u kojima studenti glume situacije u kojima je pojedini put najefektivniji.

Dob: 14+
Predavači:

Anamarija Jelašić i Iva Miličević

Filozofski fakultet Zagreb

Studentice druge godine psihologije koje u suradnji s kolegama (Marta Matgeta, Raphaela Moktović, Zvonimir Maglica, Jurja Jakob, Altea Matika, Brina Hercigonja) kroz filmove/interaktivna prezentaciju aktivno želimo prikazati gradivo persuazivne komunikacije