Socijalna anksioznost i društvene mreže

Čine li nam društvene mreže život boljim ili gorim?
Vrsta točke:

Online predavanje

Opis točke:

Prvi dio predavanja je zamišljen kao psihoedukacija – sudionici će naučiti što je socijalna anksioznost i kako je povezana s društvenim mrežama, što je važno osvijestiti kada pričamo o psihičkom zdravlju u kontekstu društvenih mreža i kako si možemo (sami) pomoći ako primijetimo teškoće u nošenju s anksioznošću. Drugi dio predavanja će biti interaktivan, sudionici će moći postavljati pitanja i/ili dijeliti svoja razmišljanja o ovoj temi.

Dob: 14+
Predavač:

Sonja Biglbauer

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Diplomirala 2014. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a trenutno na poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije. Akreditirana kognitivno-bihevioralna terapeutkinja. Radim kao asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu radim savjetovanje i psihoterapiju.