Ja i novac

Novac ima veliki utjecaj na nas. Način na koji ga trošimo utječe na to koliko smo sretni, ono na što ga trošimo snažno oblikuje naš identitet, a mozak na njega reagira slično kao na droge. S druge strane, naše psihološke karakteristike utječu na to kako se mi ponašamo prema novcu. Naše potrebe i ličnost određuju naš odnos prema novcu, a zbog različitih kognitivnih pogrešaka s njim često postupamo iracionalno. Priču dodatno kompliciraju i vanjski utjecaji koji nisu pod našom kontrolom, a koji nam snažno oblikuju potrošnju. Kroz predavanje ćemo osvijestiti različite aspekte našeg kompleksnog i strastvenog odnosa prema novcu.

Ako Nikola Erceg zna sve o novcu, zašto ga onda nema. Dođite i pitajte ga.

Event Timeslots (1)

D7
-
Kako novac utječe na nas i kako mi utječemo na novac?
Nikola Erceg

Psihofest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *